Auteursarchief: admin

Mentale Kantelkracht voor uw Gemeenten

Mentale kracht voor uw gemeente, waar begint dat? Gemeentelijke organisaties worden geconfronteerd met bezuinigingen en een meer mondige burger. Het veranderproces is in volle gang. Deze zelf-organiserende samenleving vraagt om een omslag.  Na jaren van dezelfde kaders en richtlijnen volgen, is er eerst intern interne verandering nodig om te voldoen aan deze kanteling. Hoe kan de gemeente de verbinding aangaan met de burger ? www.gemeentemetlef.nl

  • Hoe doe je dat als ambtenaar, dichter bij de samenleving gaan staan, situationeel gaan handelen, meer improviseren, luisteren wat de burger echt nodig heeft, binnen je eigen mogelijkheden en afspraken?
  • Welke rol ik neem ik dan als ambtenaar?
  • Welke kaders en regels kan ik loslaten om de wenselijke aansluiting te maken?
  • Welke competenties en houding worden er van mij verwacht als ‘De Nieuwe Ambtenaar’ (DNA)?

www.gemeentemetlef.nl is een samenwerking met lef! Op de website staan de modules die wij aanbieden om met passie, gezonde slagkracht en arbeidsvreugde een vitale samenleving na te streven. Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en inspirerend en is al de wens naar ANDERS.

Ontmoet Gemeente met Lef! tijdens de Krachttoer van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties of informeer en schrijf u in voor een van de Gemeentemetlef! Inspiratiesessies en ont-dek wat u als gemeente en jij als mens, in de rol van ambtenaar, nodig hebben om mee te doen om deze ‘doe-democratie’ te stimuleren. Gemeente met Lef! biedt workshops aan die beproefd veilig en vertrouwd voelen.

Ikke en ik

Als jij niet zo bent als ‘ikke’, dan ga ik mij niet met jou verbinden.
Hoe ziet de mens (ik) de andere mens (ander) eigenlijk? Wat is hier aan de hand?
Het lijkt wel of ‘ik’ meer en meer de ander zie als een persoon die een functie moet hebben voor ‘ik’.
Dat voelt toch wel een beetje egoïstisch aan. De echte ontmoeting wordt gevoed door het idee dat ‘ik’ er altijd beter van wil worden, zo niet dan is het overbodig mijn tijd aan jou te besteden. Dus al het nutteloze ga ‘ik’ ontwijken. Zo krijg je een wereld van 17 miljoen eilandjes in een land als Nederland! Time to Change!

Wat heb jij nodig is een essentiële vraag? Het mooiste wat je kunt worden ben jijzelfWat heb jij nodig, zodat jij mag zijn wie jij bent, want ik wil jou niet kwijtraken. Afrekenen met het egoïsme begint bij jezelf. Op dinsdag 10 en maandag 16 september starten we weer twee trainingssessies ‘Ontdek Jezelf! Vijf avonden om de week; Quality Time voor jezelf! Je krijgt praktische tools om je bestemming te bepalen. Nuttig én relaxed. Leuk! Vijf avonden voor jezelf.

Ego=Me Doorbraak-dag. Een eendaagse Trainingsdag 14 en 21 september.

Schrijf je nu in en ont-wikkel je! peggy@aqua-lunacoaching.nl

Zingeving

Een belangrijke maar een onderschatte drijfveer voor de mens  is zingeving. Het gevoel dat je iets zinvols bijdraagt aan iets dat groter is dan jijzelf, geeft vertrouwen en kracht. Jouw aanwezigheid, jouw zijn,  maakt ook verschil in het geheel. De wereld van vandaag en vooral de wereld van morgen heeft een cultuurverandering nodig en dat gaat slechts gebeuren als jij en ik daarvoor onze verantwoordelijkheid nemen.  Maak het verschil!Het verschil maken

“Een grens is eigenlijk een wens om verder te kunnen gaan”. LoesjeBalans

Kind worden, zijn en blijven

Ik ben het Lego van vroeger aan het sorteren en dan bedenk je toch dat sommige dingen in het leven onveranderd blijven. Een blokje van de speelgoed winkel van nu past nog precies op de steentjes van 38 jaren geleden.  Ik zie mijzelf weer zitten,  6 jaar met blonde vlechtjes, zonder gedachte, zonder ‘moeten’,  maar met volle overgave aan de slag om een  huis te bouwen.fjdklsu3ufji3jrfkdlsfddd

Wow, een huis, mijn hoeksteen, alles past precies. Flow! Dan gaat mijn telefoon, opnemen of verder sorteren? Dilemma!   Wat is kind zijn toch mooi….  Met kerst mag Teun (4 jaar) het uitpakken en dan al het gesorteerde weer door elkaar gooien. Weer bouwen en Kind worden, zijn en blijven ? Het besef dat je hier een keuze in hebt is het grootste cadeau…!

Het Pad

“Verwar je pad niet met je bestemming. Omdat het nu stormachtig is, betekent dat niet dat je niet op weg bent naar de zon”.