Jongeren Coachen is Cool!

Peggy Jacklyn. 19-05-13

Als coach ben ik aangesloten bij Jongeren Coaching Eindhoven en mag ik een jongere coachen. Ik wil graag iets voor de maatschappij betekenen, het liefst in mijn eigen omgeving. Ik heb altijd de vrijheid gekend om voor mijzelf te mogen kiezen, zonder begrenzing van sociaal of economische aard. Ik wens dit iedere jongere toe in zijn leven. Want ik denk in iedere situatie is er een vrijheid van keuze, ‘de vrije wil’ bepaalt.

Na enkele jaren mantelzorg , vind ik het ook heel spannend wat het begeleiden van jongeren mij persoonlijk gaat brengen. De mens laten zijn wie hij is en elkaar daar mogen ontmoeten waar nodig is. Het lijkt mij een prachtig vooruitzicht met allerlei nieuwe uitdagingen, zowel voor de jongeren als voor mij als coach.

Jongeren Coach Eindhoven roept coaches op om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Je krijgt er veel voor terug! Gewoon doen!

JongerencoachEindhoven

“Ik raak de toekomst aan door jongeren te mogen spiegelen!”