Tagarchief: Menukaart

Mentale Kantelkracht voor uw Gemeenten

Mentale kracht voor uw gemeente, waar begint dat? Gemeentelijke organisaties worden geconfronteerd met bezuinigingen en een meer mondige burger. Het veranderproces is in volle gang. Deze zelf-organiserende samenleving vraagt om een omslag.  Na jaren van dezelfde kaders en richtlijnen volgen, is er eerst intern interne verandering nodig om te voldoen aan deze kanteling. Hoe kan de gemeente de verbinding aangaan met de burger ? www.gemeentemetlef.nl

  • Hoe doe je dat als ambtenaar, dichter bij de samenleving gaan staan, situationeel gaan handelen, meer improviseren, luisteren wat de burger echt nodig heeft, binnen je eigen mogelijkheden en afspraken?
  • Welke rol ik neem ik dan als ambtenaar?
  • Welke kaders en regels kan ik loslaten om de wenselijke aansluiting te maken?
  • Welke competenties en houding worden er van mij verwacht als ‘De Nieuwe Ambtenaar’ (DNA)?

www.gemeentemetlef.nl is een samenwerking met lef! Op de website staan de modules die wij aanbieden om met passie, gezonde slagkracht en arbeidsvreugde een vitale samenleving na te streven. Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en inspirerend en is al de wens naar ANDERS.

Ontmoet Gemeente met Lef! tijdens de Krachttoer van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties of informeer en schrijf u in voor een van de Gemeentemetlef! Inspiratiesessies en ont-dek wat u als gemeente en jij als mens, in de rol van ambtenaar, nodig hebben om mee te doen om deze ‘doe-democratie’ te stimuleren. Gemeente met Lef! biedt workshops aan die beproefd veilig en vertrouwd voelen.